ST18-JP025 - Mystical Space Typhoon

40,000₫

Mô tả

Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.

Bình luận

Sản phẩm khác