SR11-JP029 - Cards of Consonance

20,000₫

Mô tả

Discard 1 Dragon Tuner with 1000 or less ATK; draw 2 cards.

Bình luận

Sản phẩm khác