SD35-JP036 - Threatening Roar

65,000₫

Mô tả

Your opponent cannot declare an attack this turn.

Bình luận

Sản phẩm khác