PGB1-JP028 - Blue-Eyes Ultimate Dragon - Millennium Ultra Rare

50,000₫

Mô tả

"Blue-Eyes White Dragon" + "Blue-Eyes White Dragon" + "Blue-Eyes White Dragon"

Bình luận

Sản phẩm khác