CIBR-JP064 - Temple of the Mind's Eye

10,000₫

Mô tả

Any battle damage a player takes becomes 1000.

Bình luận

Sản phẩm khác