20TH-JPC55 - Dark Magician Girl - Secret Rare

1,800,000₫

Mô tả

Gains 300 ATK for every "Dark Magician" or "Magician of Black Chaos" in the GY.

Bình luận

Sản phẩm khác